Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

J. Vuruma 144, 010 01 Žilina (SCŠPP), elokované pracovisko Martin

SCŠPP je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje diagnostické, špeciálno pedagogické, psychologické, psychoterapeutické, výchovno-vzdelávacie, reedukačné, rehabilitačné, korekčné a iné služby a úzko špecializované činnosti deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou ambulantnej starostlivosti od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie. Starostlivosť sa poskytuje individuálne a skupinovo.

Otváracie hodiny

Pondelok

     

08:00

  

-

  

15:00

Utorok

 

08:00

 

-

 

15:00

Streda

 

08:00

 

-

 

15:00

Štvrtok

 

08:00

 

-

 

15:00

Piatok

 

08:00

 

-

 

15:00

8:00 - 15:00 hod.: objednaní klienti; 15:00 - 16:30 hod.: administratíva, práca v teréne

Kontakt

Tel.:

     

+421948833430

E-mail:

 

scsppmt@gmail.com

Web:

 

https://scsppza.sk/

Facebook:

 

https://www.facebook.com/scsppzilina/